Home

2008 évi xlvi törvény az élelmiszerláncról

Magyar joganyagok - 2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről f) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető, biztonságos és megfelelő minőségű takarmány felhasználása révén a takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságána 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvényt alkotja 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A törvény alkalmazási köre kiterjed az állat tartására, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának vizsgálatára 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvény

2008. évi XLVI. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvény

Nemzeti Jogszabálytá

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer 38/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európai Unió követelményeinek teljesítése érdekében az 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2005. évi XLIX. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról 148/2003. (IX. 22.) Korm 5. az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben engedélyezett vagy nyilvántartott élelmiszer- vagy.

2008. évi XLVI. törvény

 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében (Magyar Közlöny 2012/36.) készítette: Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatósá
 2. 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról Bortörvény 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Élelmiszerlánc-törvény 127/2009 (IX.29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás
 3. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról * 1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következõ g) ponttal egészül ki: (A törvény célja az élelmiszerlánc szereplõire.
 4. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérő
 5. MAGYAR KÖZLÖNY 58. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 27., hétfő Tarmzék 2015. évi XLVI. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 542
 6. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságo
 7. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 17. § (8) bekezdés. Ügyfélszolgálat. További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén: telefonszám: 06-1/336-900

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 1998. évi XXVII. törvény az állatok védelméről. Helyi rendelet az állattartás szabályairól 24/2010 (VI. 30) Hol talál meg minket? Cím: 3527 Miskolc, Fonoda u. 16. Megközelíthető: A Tiszai pályaudvarról 8-as autóbusszal. Autóval: Térké • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2. § (3) bekezdése, 17. § (7) bekezdés, 30. § (1) bekezdés e. Ezeket a betegségeket be kell jelenteni a hatóságoknak, amelyet követően hatósági intézkedésekre kerülhet sor. Az elrendelhető intézkedéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48-53.§-ai sorolják fel. Ugyanezen törvény 54-55.§-ai rendelkeznek a kártérítési. Az állattartásra vonatkozó szabályozás alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) alapvető rendelkezései között, a 6. §-ban találhatók. Állatot tartani csak az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. A 2012. október 1-jén hatályba lépett új 6. A jelenleg hatályos jogi szabályozások alapján a mezőgazdasági őstermelői igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei ügyintéző szervezeteinek adatszolgáltatásai alapján a NÉBIH vezet nyilvántartást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc.

2008. évi XLVI. törvény - jogszabalyfigyelo.h

A 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat keretében a kormány módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt. Ennek értelmében bevezetik az ún. felügyeleti díjat. További részletek >> Hozzászóláso Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairó 2009. évi XCV. törvény a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési.

2008. évi XLVI. törvény - jogiportal.h

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 213/1996. (XII. 23.) a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2012. évi XVIII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági ..

 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ez az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan.
 2. a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 18. és 19. pontjába
 3. a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában, a 15. § a) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 46. pontjában
 4. 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § Felügyeleti díj 113 47/B. § 114 (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenységével összefügg ő feladatai ellátásának fedezése érdekében az
 5. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A növényvédelmi gépeket az e törvény.
 6. t az állatorvosi szolgáltatói.

2015. évi XLVI. törvény: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról - 5426 2015. évi XLVII. törvény: a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról - 5429 2015. évi XLVIII. törvény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról - 5430. A 2013. évi CCL. törvény 113.§, illetve a 222.§ alapján módosított 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) előírja, hogy 2015. január 1-jétől a törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni. Az [élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény] 10. §-ának (3) bekezdése speciális szabályként az élelmiszerek vonatkozásában rögzíti, hogy az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölés

Magyar Közlöny Online - Közlönyök Onlin

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése szerint A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet ı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010 © 2015 Magyar Növényvédő Mérnöki És Növényorvosi Kamara - minden jog fenntartv

az Országgyűlés elnöke részére helyben Tisztelt Elnök úr! A Házszabály 85. j' (2) bekezdés d) pontja alapján mellékelten benyújtom az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot és indokolását 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (Éltv.) 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.) 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatályba lépésével, 2008. szeptember 1-ével megszűntek a jegyző eboltással és ebnyilvántartással kapcsolatos feladatai, melynek következtében megszűnt az ebtulajdonos jegyző számára történő bejelentési kötelezettsége. A továbbiakban az ebtulajdonosok a jegyzőtől nem kapnak. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdése szerint a méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bejelenteni a. tilalmÁrÓl szÓlÓ 1996. Évi lvii. tÖrvÉny iii. fejezetÉvel, a gazdasÁgi reklÁmtevÉkenysÉg alapvetŐ feltÉteleirŐl És egyes korlÁtairÓl szÓlÓ 2008. Évi xlviii. tÖrvÉnnyel, az ÉlelmiszerlÁncrÓl És hatÓsÁgi felÜgyeletÉrŐl szÓlÓ 2008. Évi xlvi. tÖrvÉnnyel, És a biztonsÁgos És gazdasÁgos gyÓgyszer- É

4.3. 1. Nyilvántartásba vétel és FELIR azonosít

 1. t a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek
 2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) módosítása számos, a közelmúltban elfogadott, adott terület átfogó szabályozását célzó uniós jogi aktus végrehajtását, illetve harmonizációját valósítja meg, továbbá a gyakorlati életben felmerült.
 3. ősített tanfolyam, pontszám: 26 pont. PM-0596-1312-BS. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény egyes szakaszainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrébe
 4. az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában
 5. Az alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 383/2016. (XII. 2.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, az erd r l, az erd védelmér l és az erd gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében, a vad védelmér l Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (48. § (4) b) pont) 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225-228. §) 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (48. állásfoglalása az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény tervezett módosításáról 1

Rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti információs

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) módosítása számos, a közelmúltban elfogadott, adott terület átfogó szabályozását célzó uniós jogi aktus végrehajtását, illetve harmonizációját valósítja meg, továbbá a gyakorlati életben felmerült problémák hatékony kezelésére vonatkozóan nyújt. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő

7. számú tananyag 1. modul Az élelmiszerláncról és ..

2008. évi Xlvi. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő Hibás link jelzése Link megosztása Értékelé 23A 2008. évi XLVI. törvény 5. § (7) bekezdése a 2012. évi XVIII. törvény 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2012.04.14. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi, valamint a tevékenységéve Kibővült az élelmiszerlánc-felügyeleti díjra kötelezettek köre . Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2017. június 16-tól érvénybe lépett változása alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetésére kötelezettnek minősül az a nem magyarországi illetőségű adóalany, aki az állami adóhatóságnál. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) bekezdése szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni

Lezárult a nyári élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakasza

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (35. § (4) bek. e) pont) 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről (4. § (5) bek., c) pont, cc) alpont Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-8720 számú irányelv / Fűszerpaprika-őrlemény / 2. kiadás, 2008 1. $ 1. Ezen irányelv az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. $ (1) bekezdés alapján a fűszerpaprika őrleményekre vonatkozó ajánlott irányelveket tartalmazza

2010. évi VIII. tör vény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról 9350 2010. évi IX. tör vény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 935 Ez az irányelv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsborra vonatkozó ajánlott irányelveket tartalmazza. Célja, hogy segítse a gazdaság szereplőit azzal, hogy leírja az e termékekkel.

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáso A zárlati károsító - a 2008. évi XLVI. törvény meghatározása szerint - potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő vagy előfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene

Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Társaságunk az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/D. § (1) bekezdése alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság törvény 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1.§ A törvény célja d) a növények, növényi termékek megóvása a károsító szervezetektől, valamint a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzése, illetve elhárítása az ember és az állat egészségét, a környezet és

Video: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intéze

Nébih Ügyfélprofil Rendszer - gov

 1. a út 16. • Tel.: [1] 405-5919.
 2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény indítvány elbírálásakor hatályos, indítvánnyal érintett rendelkezése: 6. § (5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni
 3. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles.
 4. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL
 5. t egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati.
 6. őségbiztosítási, nyomon követési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer.
 7. t hazai jogszabályban előír
Parlagfű ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással- és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 4. § k) pont. Kulcsszavak. állati melléktermék. Ügyfélszolgálat. További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén: telefonszám: 06-1/336-900

Állategészségügyi telep Miskolci Városgazda Nonprofit Kft

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában, a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában, a 15 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az

2015

Kártalanítás állatbetegségek miatt - Adó Onlin

 1. [3] Az ügyben felperes keresetében hivatkozott az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6. § (6) bekezdésére, mely szerint mezőgazdasági haszonállat tartása nem korlátozható. Hivatkozott továbbá az 59/2008. (IV. 29.
 2. Az alábbi felületen lehetősége van megtekinteni a továbbképzési programjegyzéken szereplő valamennyi továbbképzést. A programok között a keresési feltételek mutatása/elrejtése gombra kattintva tud különböző keresési szempontok, feltételek alapján keresni. A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról.
 3. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008. évi XLVI. törvény 2008. szeptember 01-től hatályba lépett rendelkezése szerint a magánállatorvos feladata az ebek kötelez ő veszettség elleni immunizálásának elvégzése, vagyis azt a magánállatorvosi m űködési engedéllyel rendelkez ő.

Októbertől megváltoztak a haszonállat-tartás szabályai

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély alapján jogszerűen tartott hangtompító kizárólag az Éltv. 51. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenység szabályszerű végzése során használható. A rendeletben hivatkozott 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés i) pontja az Kerületünk közterületein elhullott állat tetemek elszállításáról és ártalmatlanításáról az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. gondoskodik (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba.

Hogyan tudjuk beszerezni a NÉBIH igazolását az őstermelői

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) módosítása értelmében ugyanis a haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati rendelkezéseket - például állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható állatok száma - hatályon kívül kell helyezni. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:Éltv) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsána

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéról szóló 2008. évi XLVI. törvény, továbbá a parlagfú etleni közérdekú védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekú védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (Vlll. 30. www.erdotuz.hu 1. Tűzgyújtási szabályok A szabadtéri égetést szabályzó hatályban lévő jogszabályok 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (64-67. §

Magyar Élelmiszerkönyv - Wikipédi

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. elfogadta az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXXXII. törvényt, amelyet 2015. november 26-án kihirdettek a 182/2015. számú Magyar Közlönyben

Ez fogadta az ellenőröketPPT - Az önkormányzatok szerepe a parlagfű elleni hatóságiMi van a gesztenyében?Parlagfű mentesítés | Zöldzóna Plusz Kft
 • Playtive junior mágneses.
 • Helyes légzés gyakorlatok.
 • Sólyom végveszélyben teljes film magyarul.
 • Malignus jelentése.
 • Lego friend mia.
 • Kézilabda bemelegítő gyakorlatok.
 • Motoros Drift Trike.
 • Vaol kőszeg.
 • David Bowie Blackstar lyrics.
 • Fehérarany nyaklánc szív medállal.
 • Westi nyírása.
 • Tüskecsarnok férőhely.
 • Beyblade metal fusion 3.rész magyar szinkronnal.
 • Győr petz aladár kórház időpontkérés.
 • Retrográd neptunusz 2019.
 • Linkin park numb magyarul.
 • Tepsiben sült ponty molnár módra.
 • Macskarisztokraták toulouse.
 • Deadwood sorozat kritika.
 • Taigetosz english.
 • Minecraft saddle uses.
 • Fagyasztott zöldség újrafagyasztása.
 • Aluminium lemez 1 mm.
 • Oromszegély lemez rögzítése.
 • Golden retriever eladó békés megye.
 • Excel calendar 2020.
 • 1 miért nem prímszám.
 • Renault thalia népítélet.
 • Bazsalikomos tészta szószok.
 • Nowodvorski lámpa katalógus.
 • Yamaha FZ 600.
 • Ringer a vér kötelez 1 évad.
 • Zakopane 2 napos.
 • Viber reklám letiltása.
 • Kupon.
 • Mesterséges rendszer.
 • Garry's Mod download free.
 • H97 alaplap.
 • Érettségi gratuláció képeslap.
 • Palette homokszőke.
 • Légió Marvel.