Home

Klte btk

Pázmány Péter Katolikus Egyetem - btk

Végzettség: KLTE BTK, magyar-történelem szak. Munkahelyek: 1985-2020. KLTE BTK, majd DE BTK; 2020-tól PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet; Munkakör: 2007-től egyetemi tanár a DE BTK-n; 2007-2008- ig vendégprofesszor, Universität Wien; 2012-2017-ig az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Kiadás Kutatócsoport vezetőj Az ének-zene alapképzési szak elnevezése 2017-től zenekultúra alapképzési szakra módosult. Tanegységlisták: Alapszak. Ének-zene 2010-ig felvettekne

Dr

Alapszakok, specializációk - ELT

 1. Dr. Sarkady János történész (KLTE), 1998 Dr. Szabó Árpád történész, akadémikus (Debreceni Tudományegyetem), 1990 Dr. Szabó T. Attila nyelvész (Kolozsvár), 198
 2. den végzős hallgatót, akik a TEK valamelyik Karán, Intézetében végeztek, végeznek
 3. mnytud.arts.klte.h

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

1 Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) egyetem Európai nyelvek és KLTE TTK egyetem matematika ábrázoló geometria Juhász Gyula DE TTK és BTK főiskola földrajz rajz Tanított (oktatott) tantárgyak. Hét ország vezető egyetemeivel közösen hozott létre a Debreceni Egyetem konzorciumot az idegtudományok fejlesztésére. A The NeurotechEU nevű Európai Egyetemi Szövetség nyitórendezvényét szerdán tartják csaknem ezer résztvevővel

KLTE Baráti Köre Debreceni Egyete

- KLTE BTK - történelem szakos középiskolai tanár - KLTE BTK - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - BME - közoktatási vezető - szakértő. Takácsné Galatóczki Rita - DE - okleveles angoltanár - BGYTF - orosz-angol szakos tanár - KLTE BTK - alkalmazott nyelvész angol specializációva Colloque Finno-hongrois des Etudes Anciennes, Budapest, ELTE BTK 1994 február Un argument sceptique chez Cicéron et saint Augustin. Cicéron et son héritage, Colloque internationale, Debrecen, KLTE, BTK, Klasszika-Filológiai Tanszék, 1994 máju A Debreceni Egyetem képzési programja 2015/2016. BTK - a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit, - azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását Pályafutása. 1964 és 1968 között a kunszentmártoni József Attila Gimnázium tanulója volt, majd 1968-tól 1973-ig a debreceni KLTE BTK történelem-néprajz-latin szakán tanult. 1974-ben szerzett egyetemi doktorátust, majd 1989-ben a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa lett. 1998-ban habilitált Az 1990-es évek újabb változásokat hoztak az egyetem életében: megalakult Nyíregyházán a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, 1993-ban pedig az egyetem megkapta a Kassai úti volt szovjet laktanyát, amit ma Kassai úti campusként ismerünk (itt található a kollégiumok közül a Campus Hotel, a Sportuszoda, itt tanulnak a jogászok, az informatikusok.

A morvaországi kirándulás előzet

Nyirkos István: Sátoraljaújhely, 1933. augusztus 1. - Debrecen, 2013. május 2. nyelvész, egyetemi tanár. A Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatója (1955-től tanársegéd, 1962-től adjunktus, 1977-től docens), a Helsinki Egyetem magyar nyelvi lektora (1963-1967), a KLTE BTK oktatási dékánhelyettese (1984-1987), a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ. Nyéki Vörös Mátyás (1575 k. - 1654). A török elől Baranyából északra menekülő polgárcsalád gyermeke. Valószínűleg a Komárom megyei Nyék községben született. Értelmiségi szokást követve családneve előtt felvette a szülőfalujára utaló Nyéki előnevet Dr. Imre Mihály kandidátus, egyetemi docens, KLTE BTK Dr. Jankovics József kandidátus, tud. osztályvezető, MTA Irodalomtudományi Intézet Dr. Juhász Dezső kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK Dr. Kabdebó Lóránt a tudományok doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, Miskolci Egyete 1996-2004 KLTE-BTK Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék - Debrecen, egyetemi adjunktus 1993-1996: KLTE-BTK Neveléstudományi Tanszék - Debrecen, PhD ösztöndíjas 1987-1993: Óvóképző Főiskola - Hajdúböszörmény, főiskolai tanársegé 3 DE-BTK, magyar szak, nappali tagozat; a 2006/2007., 2007/2008. és 2008/2009. tanévek I. félévei 16. Szociolingvisztika c. előadá

Nemzeti Örökség Intézete - Juhász Géza (Juhász Sándor Géza)Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium

mnytud.arts.klte.h

Read the latest magazines about Klte and discover magazines on Yumpu.co ELTE BTK. Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz. Szakirodalmi kalauz a magyartanári szakhoz A-J. A tehetségfejlesztés pszichológiája. KLTE, Debrecen, 181─198. Baloghné Zsoldos Julianna 1987. A nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési program tantárgypedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest. Baloghné Zsoldos Julianna 1997.

Tanáraink | EAKI

Kiadó: KLTE Pszichológiai Tanszéke-ELTE BTK Társadalom- és Munkalélektani Tanszéki Szakcsoport - 1 a kiadó gondozásában megjelent mű érhető el jelenleg 1970 KLTE BTK Debrecen II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG, DE LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI VISSZATEKINTÉSSEL) Az alábbi adatok - a publikációs lista kivételével - az utóbbi 5 évre vonatkoznak. RE A) oktatott kurzusok (i) a DE BTK-n képzési szintenkén Egyetemi tanulmányait a JATE BTK-n, és a KLTE BTK-n végezte. Jelenleg egyetemi docens a SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. Pályáját ugyanitt kezdte 1995-ben, tanársegédként. 2002-ben védte meg PhD disszertációját, 2011-ben habilitált KLTE BTK 1882/1973.B. Tudományos fokozatok: bölcsészdoktor (1981) KLTE BTK 882 - IV -56/1981 etsz angol nyelvészet, az értekezés címe: Modalitás a nyelvben a nyelvtudomány kandidátusa (1995) okl. sz.: 15.801 Az értekezés címe: Generative Grammar and Cognitive Theory on the Expression of Subjectivity in English: Epistemic Groundin Ennek megfelelően a BTK-n a korábbi gyakorlat marad hatályban, vagyis mind az intézeti/tanszéki, mind az egyetemi könyvtár igazolását be kell szerezniük a hallgatóknak a záróvizsga előtt. A fentiek miatt tehát azt kérjük, hogy az intézeti könyvtárunkból kikölcsönzött, még Önöknél lévő könyvet juttassák vissza a.

A DE BTK NMI Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke TDK felolvasó ülésére tisztelettel várjuk az érdeklődőket. Tovább az összes hírre. DE TELEFONKÖNYV. Tovább. BTK KARI TELEFONKÖNYV. Tovább. E-SZERVEZET. Tovább. NEPTUN. Tovább. DOKUMENTUMTÁR. Tovább A Debreceni Egyetem Műszaki Karának két pályázata is különdíjat nyert - a kar történetében első alkalommal - a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján KLTE Baráti Kör - Szabó Magda előadás 2020. augusztus 05. 15:00 Szabó Magda Debrecene címmel Keczán Mariann irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatóhelyettese tart előadást a KLTE Baráti Körének következő rendezvényén - KLTE BTK - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó - ELTE - mozgókép és médiakultúra pedagógus - ELTE - mozgókép és médiakultúra pedagógus szakvizsga Hlavnya Emese - KLTE - főiskolai szintű angol nyelvtanár. Házigazda: Mráz Katalin elsőéves kommunikáció - magyar nyelv és irodalom szakos hallgató (PTE IGYFK, Szekszárd) Vendégek: Kocsis Imre Antal polgármester, dr. Daczi Margit (PTE IGYFK, Szekszárd), Küllős Imola, MTA Doktora (ELTE BTK) és Kékesi Anita elsőséves tanító szakos hallgató (PTE IGYFK, Szekszárd

Pedagógusok képesítése

h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: interact@unideb.h ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. Humboldt Universität, Seminar für Hungarologie; KLTE BTK Olvasásretorikai Kutatócsoport; Az irodalom antropológiai lehetőségei. 4,500,000 Ft: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet A KLTE BTK vezetőtestületeinek (Kari Tanács, Kari Tanács Elnöksége, Dékáni Tanács) összetétele 1949 és 1999 között..... 397 Az 1950-1999 között a KLTE BTK-n végzett hallgatók.. 414. El őszó A Bölcsészkar történetének. KLTE Filozófiai Intézet : Dr. Vajda Mihály: Hornyák Árpád (Pécs) A magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927: JPTE BTK : Dr. Ormos Mária: Janky Béla (Budapest) Önérdek és altruizmus az elosztási problémákkal kapcsolatos preferenciák kialakításában: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem : dr. Lengyel Györg 3. kép. Pillanatkép a 2013-as díjátadásról . Az egri Líceumban harminc év alatt huszonöt verseny zajlott le eredményesen. Ez jogosítja fel a szervezőket, a helyesírást oktató kollégákat, a tudós szakembereket és nem utolsósorban a leendő versenyzőket a bizakodásra, miszerint a felgyorsult, modern technikai eszközökben bővelkedő világunkban is szüksége van.

1974-1984 akadémiai kutatóként KLTE Néprajzi Tanszékén óraadó. 1992-1997 docensként a Miskolci Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. 1993-tól egyetemi docensként főállásban a JATE / SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén. 1998-tól az ELTE Folklorisztikai Doktori Iskola alapító külső tagj Magyar Tehetséggondozó TársaságHonlap: www.mateh.huDebreceni Egyetem BTK Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékwww.psy.klte.huTelefon: (52) 512-900 / 22706E-mail: lbalogh@tigris.unideb.huÉletrajz Születési adatok 1944 július 15. Debrecen Anyja neve: Bánhídi Kornélia Apja neve: Balogh Sándor Tanulmányok Általános és középiskolai tanulmányok Debrecenben 1989: Debrecen, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék, univ. doc. munkahelyek, beosztások: 2001-től: MTA Régészeti Intézet (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), félállású tudományos főmunkatárs. 2011-től: Szegedi Tudományegyetem, TTK, Földtani és Őslénytani Tanszék, tanszékvezető egyetemi taná - KLTE-BTK magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga . Bajkán László - DE - okleveles angoltanár - BGYTKF - matematika - angol nyelv és irodalom szakos tanár - KLTE - alkalmazott nyelvész angol specializációval A KLTE BTK-n doktorált (1958), az irodalomtudományok kandidátusa (1967). Életút. A II. vh. végén mint leventét a Dunántúlra vitték (1944 ősze), Groznij városban volt hadifogoly (1945-1948). Hazatérése után Debrecenben, a Pedagógus Szakszervezet ideiglenes adminisztrátora (1949), a Debrecen környéki Dombos-tanyai.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

egyetemi diploma, 1975, KLTE BTK; Oktatási tevékenység. Tudományos tevékenység. Egyéb közéleti tevékenység. Vezetői és egyéb megbízatások. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten Társadalmi helyzetek és szituációk címmel rendez konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a DE BTK Szociológia és. KLTE BTK Pszichológia Intézet Országos / nemzetközi besorolás EKKR 7 Időtartam 1993-1996 Végzettség / képesítés PhD-tanulmányok (PhD fokozat: 2000) Főbb tárgyak / gyakorlati képzés nevelésfilozófia, tantervelmélet, pedagógiai innováció, kutatásmódszertan Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típus KLTE BTK Néderlandisztika Program KLTE BTK Társadalomtörténeti program KLTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék KLTE Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főiskola, Debrecen KLTE Társadalomelméleti Intézet Filozófia Tanszék KLTE Természettudományi Kar I. éves biológus hallgató

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Ka

Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék - Posts | Facebook

1996-2006 óraadó a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar /azelőtt KLTE BTK/ Szociológia Tanszékén (Pszichiátriai és pszichoterápiás alapismeretek szociális munkás és szociálpolitikus hallgatóknak) 2002-től a Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület képző szupervizora ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztikai Tanszék, Budapest: 4 500 000 Ft. Eötvös József Kollégium Angol-Amerikai Műhelye: Katholicke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Dept. Literatuurwetenschop, Faculteit Letteren: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Intézet A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanult, 1982-ben, egyetemistaként került Debrecenbe. 1987-ben elvégezte a debreceni KLTE Természettudományi Karán a matematikus-kibernetikus szakot, és még abban az évben a debreceni Mezon Ifjúsági Irodában kezdett dolgozni. 1990-től az Újkerti Közösségi Ház munkatársa, majd igazgatója. 1993-tól a KLTE BTK. Adjunktus, DE-BTK, Filozófiatörténet Tanszék; a Modern Filolozófia Doktori Program titkára 1998 nov.: A filozófiai tudományok kandidátusa, MTA (Az idő struktúrája Plótinosz metafizikájában Tanulmányok, ösztöndíjak: 1984: győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, érettségi. 1986-1991: KLTE BTK történelem-latin szakos hallgató, 1991-1995: történész-muzeológus, 1995-1998: KLTE BTK Történeti Doktoris Iskola (PhD) hallgatója, 1998: Lublini Katolikus Egyetem, Soros-ösztöndíj, 1999: doktori (PhD) fokozat, 1998.

Debreceni Egyete

1998-2001 KLTE BTK (Debrecen): 1998-2001 KLTE BTK (Debrecen) előadássorozatot tartottam Államosított kultúra Magyarországon, 1945-1989 címmel és eszmetörténeti szemináriumokat vezettem Ideológia és kultúra, Bibó és Szekfű, Népiek és urbánusok címmel egyetemi diploma, 1975, KLTE BTK. a DE BTK-n képzési szintenként. BA: Klasszikus francia irodalom (gyakorlat) XX. századi francia irodalom (előadás) Művészetek Franciaországban (festészet) (gyakorlat) Művészetek Franciaországban (színház) (gyakorlat) Osztatlan kredites képzés

1973-tól két évig az ELTE BTK-n tudományos továbbképzési ösztöndíjasként dolgozott, 1975-ben doktorált, 1995-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1975-től folyamatosan jelenlegi munkahelyén oktat: előbb tanársegédként, majd adjunktusként; 1996-ban nevezték ki docenssé; 2002 őszétől tanszékvezető a 18-19. sz Az ELTE BTK-n szakmai irányításommal dolgozta ki a tanszék 2003-ban a Németalföldi kultúra c. szakprogramot, melynek keretében nem néderlandisztika szakos hallgatóknak magyar nyelvű előadásokat tartottunk. Rendszeresen recenzeálok holland és flamand könyveket az Élet és irodalom c. hetilapnak Curriculum Vitae of Prof. Dr. György Németh. György Németh was born on 25 June 1956 in Kaposvár, Hungary.In 1980 he finished his studies in Hungarian Language and Literature and History at the Faculty of Arts, ELTE, Budapest, and, in 1982 in Ancient Greek

Oklevelet kiállító intézmény: KLTE BTK, Debrecen MA-fokozat megszerzésének éve: 1988 Tudományág(ak): magyar mint idegen nyelv Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK, Budapest MA-fokozat megszerzésének éve: 1996 Tudományág(ak): angol nyelv Oklevelet kiállító intézmény: BKE, Budapest Egyéb tanulmányok és képesítése A KLTE BTK Filozófia Intézetének oktatási kínálata az 1997/98-as tanév II. félévére A KLTE BTK Filozófia Intézetének PhD programja az 1997/98-as tanév II. félévére Jaakko Hintikka Budapesten Boros János: Gyakorló filozófusok harmadik kongresszusa New Yorkban Boros János: Lehrer emersoniánus kartezianizmusa. 1994-1998-egyetemi tanársegéd-KLTE BTK Történelmi Intézet, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. 1998-2002-egyetemi adjunktus-DE BTK Történelmi Intézet, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. 2002-egyetemi docens-DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszé 1995 okt. tanársegéd, KLTE BTK, Filozófiatörténet Tsz. 1994 szept. megbízott előadó, KLTE BTK, Filozófiatörténet Tsz. 1994 júl. görög filológusi diploma, ELTE 1993 szept.-1996 szept. TMB ösztöndíj, MTA/ELTE Metafizika Tsz. 1993 július latin szakos tanári diploma, ELTE 1988 szept.- 1993 jún..

KLTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (1993-1998) Debreceni Egyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (2003-2005) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszék (2004, 2008) ÖSZTÖNDÍJAK. TMB ösztöndíj - KLTE (1993-1996) Sasakawa ösztöndíj (1996-1998 okleveles történész - magister artium, KLTE BTK, 1999., a dipl. csatolva: középiskolai történelem szakos tanári betétlap, KLTE BTK, 1999., valláspedagógiai betétlap, KLTE BTK, Debreceni Egyetem BTK Habilitációs Tanács szavazati jogú külső tagja. Rolyák Gyöngyi pszichológus oldala. Tanácsadás, pszichoterápia: kapcsolati zavarok, együttélési gondok, munkahelyi érvényesülési nehézségek,hangulati zavarok, beilleszkedési, alkalmazkodási nehézségek, stressz kezelése. Önismereti igénnyel rendelkező személyeknél személyiségfeltárás kifejezetten személyiségfejlesztő célzattal, tesztek és beszélgetések. 1967: egyetem (KLTE BTK, orosz-német szakos középiskolai tanár) 1978-81: aspirantúra (KLTE BTK) Tudományos fokozatok, címek. 1974: egyetemi doktor ( KLTE BTK) 1982: kandidátus (CSc) 1997: habilitáció (PTE BTK) Munkahelyek. 1967-69: Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza. 1969-től: Nyíregyházi Főiskola (és jogelődje 1.KLTE-BTK 2.KLTE-BTK . 1.Egyetem 2.Egyetem . 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Angol nyelv és irodalom . 1. Angol nyelv 2. Magyar nyelv . Bartha Hoffmann Judit Pedagógus munkakör, tanár Határozatlan idejű jogviszonyban álló közalkalmazott. Teljes munkaidős. 1. Középiskolai tanár . 1. DE-BTK 1.Egyete

Szerző dc.contributor.author: Hoffmann, István : Elérhetőség dátuma dc.date.accessioned: 2015-01-08T12:44:18Z: Rendelkezésre állás dátuma dc.date.availabl 33 JAKAB László-BÖLCSKEI András, Balassi-szótár, Debrecen, KLTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2000, 344. 34 Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete , szerk KLTE-BTK orosz-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Bajkán László - BGYTKF - matematika - angol nyelv és irodalom szakos tanár- KLTE - alkalmazott nyelvész angol specializációval Balázs Lászlóné - KLTE-TTK biológia-kémia szakos középiskolai tanár - BME közoktatás vezető Baloghné . Tilki. Tünde - KLTE-BTK eurÓpa alapÍtvÁny kÖzÉpfokÚ intÉzet (eaki) gimnÁzium. 1136 budapest, balzac u. 7. tel/fax: 36-1/340-25-02 kiss katalin : 06 -70/310 64-1

Márfai Molnár László - Wikipédi

Végzettség és szakképzettség angol nyelv és irodalom szakos tanár KLTE BTK orosz nyelv és irodalom szakos tanár KLTE BTK Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve Oktatói te légiumok 177 é7s 184 között8 Egyetem:] KLTE BTK , (magyar-történelem-pedagógia) 1953. , Munkahely: Kossut Lajo Tudományegyetesh m Neveléstudományi Tanszé Debrecenk címzete, s egyetemi tanár Lakcím:. Debrecen Csap uó. , 100. Kutatási terület: a kollégium iskolakultúri a összehasonlító története összehasonlít isko; - Bitskey István (Debrecen, KLTE BTK) Horváth István (Esztergom, Balassa Bálint Múzeum) Jankovics József (Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet) Koditek Pál (Esztergom, Gran Tours) Kószeghy Péter (Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet) Nagyfalusi Tibor (Esztergom Város Önkormányzata Bitskey István (Debrecen, KLTE BTK) Hargittay Emil (Píliscsaba, PPKE BTK) Jankovics József (Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet) Jankovits László (Pécs, JPTE BTK) Kilián István (ME BTK) Kovács Sándor Iván (Budapest, ELTE BTK) Szabó András (Budapest, KQRE BTK) A konferencia támogatóí: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK permanens nevelés, nevelés- és oktatáselmélet, a népi kollégiumi nevelés, a közoktatás és az iskola társadalmi funkcióinak vizsgálat

Tag, KLTE Gazdasági Bizottság, Tag, BTK Doktori Tanácsa, Tag, BTK Tudományos Bizottság, Universitas szinten TEMPUS projektekben vett részt alapító tagja volt a felsıoktatás-menedzselési képzési központnak, munkájában oktatóként is részt vett (a nemzetközi kapcsolatok menedzselésérıl és a minıséggondozásról szóló. Czövek Judit tudományos munkatárs Intézeti szoba száma: B.8.42. Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/4452 e-mail: czovek.judit at btk.mta.hu Nyelvtudás: orosz, angol (szakmai középfok) Tudományos fokozat: 1984 - egyetemi doktorátus, etnográfia KLTE Debrecen.. ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1985), KLTE BTK történelem szakos középiskolai (1990), BME TTK okleveles közoktatási vezető (1996); Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola igazgatója; a történelem tantárgy részletes érettségi követel. Áttetsző lettem,régi pergamen.Idegszálak, erek hieroglifáit fejtegetem.Szavakba kódolom,hogy megérts,hogy megérintsen.S ha mégis elmarad,tudom,nem. 1988-1990 KLTE BTK magyar-német szak 1990-1993 ELTE BTK magyar-német szak 1983-1987 József Attila Gimnázium Budapest Munkahelyek: 1994-től 1996 KLTE Germanisztikai Intézet, óraadó Munkahelyek: 1994-1996 Határ szerkesztő 1995- ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, docens 1996- Pannonhalmi Szemle szerkeszt

Pszichológia felvételi előkészítő. Varga Bernadett - pszichologia@hali.elte.hu (PSZICHOLÓGIA ELTE-BTK ) * Megjegyzés: Az ELTE és a KLTE követelményei azonosak. Tematik Életrajzi irodalom. In memoriam Barta Gábor : Tanulmányok Barta Gábor emlékére / szerk. Lengvári István. - Pécs : JPTE Továbbképző Központ Kiadói Irodája, 1996 Végzettsége: JPTE TK orosz - angol szakos tanár, KLTE BTK pedagógia szakos gimnáziumi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem közoktatási vezető szakvizsga Az iskola spirituálisa

Tudományos publikációk (BTK) Tétel megtekintése; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Számítógépes helynévvizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. Hoffmann, István. Megjelenés dátuma: 1989 A KLTE BTK történelem (2000) és az ELTE BTK levéltár szakán (2001) végzett. Je-lenleg levéltáros a BFL-ben, illetve doktorandusz az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában. Papp Gábor A BCE nemzetközi kapcsolatok és szociológia szakirányain és az ELTE BTK törté

ÖNÉLETRAJZ - Bölcsészet- és Társadalomtudományi Ka

KLTE TTK . 1. Biológia . 2. földrajz : 2. Szőllősi Lili Pedagógus munkakör, tanár (Szolnokiné Melis Szilvia) Közalkalmazott határozott idejű, teljes munkaid. 1. Magyar ny.és irodalom szakos középiskolai tanár : 1. Egyetem DE BTK 1. magyar nyelv -és ir. 3. Zatykó Anett Pedagógus munkakör, tanár (Bartha Hoffmann Judit e-mail: czovek.judit at btk.mta.hu Nyelvtudás: orosz, angol (szakmai középfok) Tudományos fokozat: 1984 - egyetemi doktorátus, etnográfia KLTE Debrecen (summa cum laude) 1996 - Ph.D. KLTE, Debrecen (summa cum laude) Kutatási területek, kulcsszavak: magyar néphit (halottlátók), népi vallásosság (angyal), virrasztók

1994-1998-egyetemi tanársegéd-KLTE BTK Történelmi Intézet, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. 1998-2002-egyetemi adjunktus-DE BTK Történelmi Intézet, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. 2002-egyetemi docens-DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti. Tanszé Munkahely: Pécsi Tudományegyetem, BTK, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék, Pécs, Ifjúság útja 6. 7624 Tel./Fax: 72 314 714 Felsőfokú tanulmányok, fokozatok 1970: magyar-angol szakos középiskolai tanári diploma, KLTE 1979: bölcsészdoktori cím, KLTE (ii) szakfelelősség (iii) szakirányfelelősség (iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) Modern francia nyelvészet (21 kr 2008- PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, professor emeritus 2001-2003 MTA Néprajzi Kutatóintézete, nyugdíjas részmunkaidős főmunkatárs 1999-2007 PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanár Kurzusok, 2 félév ELTE BTK Folklore Tanszék, KLTE Néprajz Tanszék Kurzusok, 1 félév: ME. 1984-1990 KLTE (DE) BTK, magyar nyelv és irodalom-finnugor nyelvészet Tudományos fokozatok 1992 dr. univ. 1997 PhD 2003 habilitáció Munkahelyek, beosztások 1990-1997 KLTE (DE), Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, tanársegéd 1992-1996 Jyväskyläi Egyetem, Finn Nyelvészeti Tanszék, Finnország, lekto

Földes Ferenc Gimnázium - Földes Ferenc Gimnáziu

Kelet-Európa specializáció, Hungarian Studies, eszmetörténet, 1995-1997: BKE Posztgraduális Kar, Századvég Politikai Iskola, politikaelmélet, 1997-2000: KLTE BTK Politikatudomány kommunikáció, etnográfia, modern társadalmak változásai, politikai folyamatok kulturális elemzése. Születési név. Névváltozato

Dolgozóink - Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyház

Lagzi István történész, diplomata Békés községben, 1942. július 17-én született. A debreceni egyetem (KLTE BTK) 1967-ben történelem és földrajz szakon diplomázott. A budapesti egyetemen (ELTE BTK) 1969-1972) politológiát tanult. A debreceni egyetemen (KLTE BTK) Doctor Philosophiae címet 1972-ben ítélték oda Nyirkos István 1984-ben lett a nyelvtudomány kanditátusa, 1995-ben doktori címet szerzett. 1984 és 1987 között a KLTE BTK dékánhelyettese, 1995 és 1998 között a KLTE oktatási és általános rektorhelyettese volt. Részt vállalt a PhD-képzésekben: 1995-től a magyar nyelvészeti doktori program szociolingvisztikai alprogramját.

 • Dió káros hatásai.
 • Diablo 3 season 20 corpse lance build.
 • File to MOBI.
 • Bérletpénztár pécs csontváry utca nyitvatartás.
 • Crossfit étrend nőknek.
 • Need for speed carbon save edit.
 • Mauritius szállás.
 • Tf uszoda.
 • Gta 5 low settings 60 fps.
 • Hosszú hétvége.
 • Gyulladt szem kezelése házilag.
 • Újszülött őz etetése.
 • Univerzális kijelzővédő fólia.
 • Donatello tininindzsa.
 • Wellness eger környékén.
 • 1 gyermek után járó támogatások 2020.
 • Okosotthon hu.
 • Új fordítású biblia vásárlás.
 • Rodin az alkotó IMDb.
 • Tavaszi sárga virágú bokor.
 • Möbelix at.
 • Beach waves hair tutorial.
 • Feketeszem mag eladó.
 • Tata budapest vonat menetrend.
 • Maxcity termékek.
 • Csőben sült karfiol besamel.
 • Szegedi közlekedési társaság állás.
 • Walesi herceg 1935.
 • Utazom com nemzeti parkok.
 • Baby mei tai hordozó.
 • 8 hetes mopsz.
 • Használt motorgumi kecskemét.
 • Polifoam matrac auchan.
 • Kodály zoltán általános iskola és ami herman ottó általános iskolája tatabánya.
 • Búvárbázis horvátország.
 • Mölnlycke mepilex ag.
 • Thundering herd american football.
 • Bikali élménybirtok vélemény.
 • Bmw 520i e60 fogyasztás.
 • Lagotto Romagnolo kennel Italy.
 • Kompresszor eladó budapest.